Guru sebagai seorang negotiator


Perkataan NEGOTIATE membawa maksud runding, berunding atau merundingkan. Apabila penulis merujuk dalam Kamus Dewan bagi mencari makna berkataan runding, ia menampil dua maksud. Pertama ia merujuk kepada  perhitungan, perkiraan, pertimbangan. Keduanya ialah pembicaraan (perkiraan) yg sungguh-sungguh lagi mendalam tentang sesuatu hal. Ada juga yang mentakrifkan sebagai cara khidmat atau pemberian bimbingan dan nasihat menerusi perbincangan masalah dan cara-cara mengatasinya; merentang ~ memanjang-manjangkan percakapan (perbualan, pembicaraan). Merujuk kepada perkataan NEGOTIATOR, penulis dapat memahami bahawa perkataan NEGOTIATOR ini membawa maksud iaitu pelaku, watak, atau orang melakukan perundingan bagi menyelasaikan sesuatu perkara.

Setelah diamati, penulis berpendapat bahawa, kerja sebagai seorang NEGOTIATOR ini mempunyai persamaan dari sudut konsepnya dengan kerjaya sebagai seorang guru. Hal ini adalah kerana, tugas untuk berunding, membuat perhitungan, perkiraan dan pertimbangan tidak lari dalam kamus hidup sebagai seorang guru. Seorang NEGOTIATOR yang baik perlu melakukan kerja-kerja rundingan bagi membuat perkiraan, bacaan, dan pertimbangan yang baik bagi membuat keputusan yang tepat. Ini merupakan elemen yang sangat penting dalam mana-mana struktur organisasi bagi mencapai target yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan impak serta produktiviti yang kompetatif.

Proses bagi menseimbangkan serta memantapkan kompetensi yang ada dalam sesuatu struktur yang ada menuntut adanya individu yang mampu memiliki kemahiran untuk menjadi NEGOTIATOR yang baik. Sama ada tugas sebagai perunding insurans mahupun sebagai seorang guru, kemahiran serta skill dalam dilihat sebagai suatu keperluan bagi melahirkan lapisan masyarakat yang harmonis. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa,

          “ Terlajak perahu, boleh diundur. Terlajak kata, badan binasa.”

Memang mudah untuk mengatakan sesuatu tetapi ia tidaklah semudah yang disangka bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. Sebagai contoh, seorang guru berbincang dengan pentadbir sekolah untuk melaksanakan program bagi meningkat prestasi pelajar. Namun, cadangan serta draf yang dibawa tidak diterima oleh pihak pentadbir sekolah kerana hasrat yang dirancangkan itu tidak begitu concrete dan tidak dapat meyakinkan pihak pentadbir sekolah untuk melaksanakannya. Rundingan yang dibuat gagal mencapai persetujuan kerana terdapat beberapa kelemahan dalam membuat perkiraan, perhitungan dan pertimbangan bagi mencapai keputusan. Selain daripada itu, komunikasi yang kurang baik antara dua pihak, perbezaan serta pertikaian pendapat yang tidak harmonis menyebabkan kegagalan dalam mencapai sesuatu rundingan yang diadakan.

          Justeru, ilmu serta kemahiran untuk mengadakan rundingan ini dilihat sangat penting bagi penulis. Apabila menjangkau ke hadapan dalam membuat sesuatu perancangan, persetujuan yang dicapai serta kepercayaan yang diberikan melalui rundingan yang dibuat sangat penting bagi memastikan survival seorang guru di sekolah terus maju ke hadapan.

Advertisements

About Mohd Muaz bin Abd Hamid

Aku diberikan nama oleh ibu bapa ku Mohd Muaz bin Abd. Hamid. Aku dilahirkan pada tanggal 15 April 1987 di Hopital Besar Segamat, Johor. Mendapat Peringkat Awal Kanak-kanak di PASTI di Taman Sri Serting.. Peringkat Sekolah Rendah di SK Bandar Baru Serting, SK Jempol, SK Palong 14 (F).. Peringkat Sekolah Menengah di SMKA Sheikh Haji Mohd Said, Seremban.. Peringkat IPTA... Diploma Tahfiz wa Dakwah, Darul Quran, JAKIM.. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris..
This entry was posted in Cetusan Pendapat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s